Hệ thống lọc nước nhà bà Ôn Kim Tứ – ấp Suối Đá – Xã Dương Tơ

Hệ thống lọc nước phèn nhà bà Ôn Kim Tứ – ấp Suối Đá – Xã Dương Tơ

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *