TP.HCM thực hiện giải pháp bảo vệ môi trường

5/5 - (1 bình chọn)

Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM tiếp tục đề ra 5 nhóm giải pháp để thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nhiều kết quả giai đoạn 2016 – 2020

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai; đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các quận huyện tập trung công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020 đề ra 4 nhóm mục tiêu với 16 chỉ tiêu cụ thể và 5 nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó, có 54 chương trình, đề án, dự án được triển khai nhằm đạt được mục tiêu tập trung kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; xây dựng Thành phố sạch, xanh, phát triển bền vững. Kết quả, đến quý 3/2020, 37/54 chương trình, đề án, dự án hoàn thành (đạt tỷ lệ 68%); 17/54 chương trình, đề án, dự án đang thực hiện (chủ yếu về xử lý nước thải, đề án quy hoạch và các dự án về bồi thường giải phóng mặt bằng).

Nhiều điểm “đen” ô nhiễm rác thải được TP.HCM xử lý trong giai đoạn 2016 – 2020

Trong đó, TP.HCM đã hoàn thành mục tiêu 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường; 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế, tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; 100 % số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh; 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch…

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Một trong những kết quả nổi bật nhất của Chương trình giảm ô nhiễm môi trường là công tác nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, không xả rác ra đường và kênh rạch đã được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố. Qua đó, người dân thành phố đã quan tâm phân loại rác tại nguồn, giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy và hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày, hình thành thói quen tiêu dùng xanh. Đặc biệt, trong 5 năm qua, nhiều điểm “đen” về ô nhiễm rác thải đã được các địa phương xử lý dứt điểm, trong đó nhiều điểm đã được cải tạo thành vườn hoa, công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng.

5 nhóm giải pháp triển khai giai đoạn 2021 – 2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã thông qua chỉ tiêu đến năm 2025, TP.HCM đạt tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại (đốt phát điện) và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới năm 2030: đạt 100%); đồng thời, tiếp tục duy trì xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%. Mặc dù, Nghị quyết không tách Chương trình giảm ô nhiễm môi trường là Chương trình trọng điểm riêng cho giai đoạn 2021 – 2025, UBND TP.HCM vẫn xác định Chương trình sẽ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai với những mục tiêu và giải pháp cụ thể.

Theo đó, Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021 – 2025 sẽ phát huy kết quả tích cực đạt được trong việc triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường các giai đoạn từ 2011 -2020; đồng thời, TP.HCM chỉ đạo tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn được xu hướng tái ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường thành phố, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

UBND TP.HCM đã đề ra 5 nhóm giải pháp thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, nhóm giải pháp thứ nhất, TP.HCM sẽ tăng cường vai trò của truyền thông trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp thứ 2, TP.HCM hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường; đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi, bình đẳng của các nhà đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.

Một số mục tiêu Chương trình giảm ô nhiễm môi trường đến năm 2025

– 100 % cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có xử lý nước thải đạt quy chuẩn.

– 100% nước thải bệnh viện, chất thải y tế được xử lý.

– 100% doanh nghiệp sản xuất có xử lý khí thải đạt quy chuẩn.

– Tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đạt ít nhất 80% (hướng tới 100% vào năm 2030).

– Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý tập trung đạt 76% (hướng tới 88,3% vào năm 2030).

– Giảm 90% ô nhiễm không khí tăng thêm do hoạt động giao thông vận tải.

– 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp thứ 3, TP.HCM sẽ nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp thứ 4, TP.HCM sẽ đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái. Tập trung các giải pháp công trình để phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhóm giải pháp thứ 5, TP.HCM sẽ tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và các vùng lân cận và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

0903.744.240
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon