Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Rocks Beach Boutique Bungalows Phú Quốc

4.9/5 - (8 bình chọn)

Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh và văn phòng được thu gom theo tuyến ống thu gom nước thải đưa về hệ thống xử lý. Đầu tiên nước thải chảy đến bể điều hòa kỵ khí, trong bể điều hòa kỵ khí được bố trí giá thể dạng sợi nhằm loại bỏ thành phần các chất hữu cơ khó phân hủy. Đồng thời, trong bể này được bố trí ống xã hồi lưu từ bể lắng cao tải, nhằm giãm lượng bùn dư trong bể xử lý sinh học và pha loãng nồng độ ô nhiễm của dòng nước thải mới được tiếp nhận. Từ đây nước thải tự chảy vào bể khử Ni tơ.

Quá trình thi công hệ thống Xử lý 25m3 ngày đêm
Mặt bằng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải
Nước thài thu gom từ các Bungalow ngoài biển vào chung để xử lý
0903.744.240
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon